NCC Building – Viken Øst søker Anleggsleder

NCC er et av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 0g ca 15.500 ansatte. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm. NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver. I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Viken Øst er lokalisert i Råde og har nedslagsfelt i Østfold og Follo. Building Viken Øst har ambisiøse målsetninger og vi styrker vår kapasitet for fremtiden med å ansette en:

Anleggsleder

Som anleggsleder har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Dine ansvarsområder vil være å:

• Ha et overordnet ansvar for å lede, planlegge, koordinere drift og produksjon
• Sørge for produksjon, fremdrift, kvalitet og økonomi i et prosjekt fra start til overlevering
• Delta i kontrahering av UE og leveranser
• Påse at prosjekt blir utført i henhold til kontrakt
• Sørge for at produksjonen styres slik at målene nås og kundens forventninger blir innfridd
• Utvikle gode relasjoner til kundene, UE og leverandører
• Ha ansvar for HMS og kvalitet i prosjektene.

Vi ønsker at vår nye anleggsleder har og vi vektlegger:

• God kjennskap til og erfaring fra større byggeprosjekter, fortrinnsvis som anleggsleder eller andre tilsvarende roller
• Erfaring med å planlegge og strukturere eget og andres arbeide
• Gode lederegenskaper og trives godt i en lederrolle i til tider i en hektisk arbeidsdag
• Erfaring med å forhandle, og samhandle med leverandører og UE
• Fokus på HMS , kvalitet, trygge og sikre byggeplasser
• Formell og relevant utdannelse innen bygg
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

NCC Building kan tilby:

• Et sterkt fagmiljø både lokalt, nasjonalt og nordisk
• Et uformelt arbeidsmiljø
• Utfordrende prosjekter
• Engasjerte og motiverte kollegaer
• Meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
• Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.

Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989