NCC Building – Viken Vest (Lier) søker prosjekteringsleder

NCC er et av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 0g ca 15.500 ansatte. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm. NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Viken Vest er lokalisert i nye lokaler på Kjellstad Næringspark i Lier, og har nedslagsfelt langs aksen Kongsberg,- Lysaker – Tønsberg. Building Viken Vest har ambisiøse målsetninger og vi styrker vår kapasitet for fremtiden med å ansette en: 

Prosjekteringsleder

Som prosjekteringsleder har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Du vil :

• Lede og styre prosjekteringen fra tidligfase frem mot arbeidsgrunnlag for de enkelte fag, koordinert mot fremdrift, myndighetskrav, prosjekt- og kontraktskrav, innkjøp og beslutningsplaner.
• Ha hovedansvar for å påse at prosjektet prosjekteres i samsvar med kundenes krav, gjeldende lover, forskrifter samt kontraktens spesifikke krav til kvalitet plan og økonomi.
• Samarbeide tett med prosjektleder i prosjektets ulike faser. 
• Kontrahere og administrere rådgivere og konsulenter.
• Være ansvarlig for økonomioppfølging av prosjekteringen.
• Være pådriver til å finne de beste løsningene for kostnadseffektiv produksjon slik at mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, HMS og kundetilfredshet nås. 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

•  Mastergrad, Bachelor, Teknisk fagskole, eller tilsvarende kvalifikasjoner
• Erfaring som prosjekteringsleder hos entreprenør, byggherre og eller rådgiver
• Erfaring og god kompetanse innen ett eller flere bygningsfag
• God forretningsforståelse og bunnlinjefokus
• Behersker både teknisk analyse og praktisk vurderinger
• Gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter
• Innovativ, åpen for endring og forbedring
• Gjennomføringsevne og sterkt ønske om å lykkes med kompliserte prosjekter i samarbeid med dyktige kolleger

Vi kan tilby

• Et uformelt og sterkt fagmiljø
• Engasjerte og motiverte kollegaer
• Et kompetent og sterkt prosjekteringsmiljø i Norge og Norden
• Meget gode tilbud for personlig og faglige utvikling og opplæring
• Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989