NCC Building – Norge søker HMS – Sjef

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.

Vi søker nå en engasjert og motivert HMS-sjef til NCC Building Nordics i Norge. Som vår HMS-sjef skal du lede og videreutvikle vårt arbeid innen HMS-fagfeltet. Vår visjon innen HMS er null ulykker, og du vil være en sentral person i dette arbeidet. I denne rollen vil du arbeide tett sammen med våre distriktsledere, prosjektledere og være vår fagperson innen HMS for alle våre ansatte. Alle medarbeidere i NCC skal føle seg trygge, og vi har et høyt fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø for å forebygge helserisiko og skader. Det er viktig for oss å ha et proaktivt forhold til sikkerhet. 

Stillingen rapporterer til Head of Building i Norge, og vil ha kontorplass ved NCCs hovedkontor i Østensjøveien på Brynseng i Oslo. Stillingen vil i tillegg rapportere faglig til Head of Business Support i Stockholm, og vil inngå i et nordisk HMS-fagmiljø.  

Du vil sørge for at forretningsområdet fungerer i samsvar med NCCs overordnede strategi og policy, og følge opp statistikk som jevnlig rapporteres til ledelsen. Som HMS-sjef vil du også være involvert i revisjon og være en del av forretningsområdets krisegruppe.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Være ansvarlig for at gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser gjøres gjeldende i organisasjonen og på prosjektene, samt følge opp at disse etterleves.
 • Sikre et systematisk og velfungerende arbeidsmiljøarbeid og jobbe systematisk mot vår visjon om null ulykker.
 • Være en aktiv pådriver for å videreutvikle NCC Building Nordics’ strategi og handlingsplan for HMS innen forretningsområdet, samt kontinuerlig følge opp nøkkeltall og aktiviteter.
 • Analysere og øke kompetansen til de ansatte, og drive erfaringsoverføring i tett samarbeid med de andre HMS-lederne i distriktene.
 • Påse at ledelsessystemet, HMS-direktiv og fokusområder følges, inkludert miljøledelsessystemet.
 • Sørge for at overordnet risikovurdering blir utført og at tiltak blir iverksatt.
 • Påse at krav, intensjoner og målsetninger i prosjektets HMS-plan følges opp internt i prosjekter og hos leverandører og underentreprenører.
 • Utvikle prosedyrer og rutiner for HMS.
 • Bistå HMS-ledere og produksjonsledere i utarbeidelse av risikomatriser i henhold til plan.
 • Ha overordnet ansvar for nødvendig opplæring av alle ansatte i HMS–arbeid.
 • Organisere, rapportere og levere HMS-statistikk og status jevnlig.
 • Bidra i diverse fora, både i NCC Norge, Building Norge og Building Nordics.
 • Delta/lede intern revisjoner for HMS.

Din erfaring og kvalifikasjoner:

 • God kunnskap om gjeldende lover og forskrifter, samt kontrakter og ledelsessystemets krav til HMS-arbeid. 
 • Mastergrad innen HMS-området. 
 • Tidligere ledererfaring og erfaring med å lede et systematisk arbeidsmiljøarbeid. Bransjeerfaring og erfaring med endringsledelse er verdifullt.
 • Du har tidligere jobbet i større selskap og har god kjennskap til styrings- og ledelsessystemer.

Dine egenskaper:

 • Du er vant til å jobbe selvstendig og har evnen til å prioritere, drive og fullføre oppgaver på en systematisk måte.
 • Gjennom profesjonalitet og proaktiv tilnærming skaper du tillit på alle nivåer i organisasjonen.
 • Du brenner for HMS og har vilje og egenskaper til å videreutvikle fagområdet.
 • NCC er en nordisk organisasjon og du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på engelsk og norsk.

Vi tilbyr: 

I NCC vil du bli en del av en organisasjon med gode verdier, tydelige miljøambisjoner og sterk vilje til å lykkes. Dette er viktige grunner til at vi har fornøyde og stolte ansatte. Vi tilbyr gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt og spennende arbeidsmiljø.

Stillingen vil innebære reisevirksomhet i de nordiske landene.

Er du interessert?

For mer informasjon rundt stillingen, ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner innen rekruttering: 
Georg Hoff, e-post: gh@logikum.no / tlf: +47 907 88 989

Søknad og CV kan sendes til: gh@logikum.no 

Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989