Protan Entreprenør søker Prosjektselger

Protan er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi. Bedriften utvikler og produserer membraner, taksystemer, våtromssystemer (Litex), ventilasjonssystemer (Ventiflex) og tekniske tekstiler. 

Det største forretningsområdet er tak og membraner. Det leveres komplette, skreddersydde løsninger og systemer for tak, enten de er synlige eller tildekkede. I tillegg leverer Protan høykvalitetsmembraner for våtrom og terrasser, og de gjennomfører radonsikring for nybygg og rehabilitering. Det er også utviklet spesialløsninger for designtak, «cool roof», overvannshåndtering (Protan Blue Proof) og grønne tak. 

I konsernet er det mer enn 900 ansatte, og av disse er i overkant av 150 personer lokalisert på hovedkontoret i Drammen. Omsetningen i 2019 var 1,8 milliarder NOK. 

Protan Entreprenør er Nordens største takentreprenør. Vi har avdelinger flere steder i Norge i tillegg til Sverige og Danmark.  

Til avdeling Stor-Oslo med lokaler på Dal søker vi nå en: 

Prosjektselger

Som prosjektselger er formålet å bidra til å Ivareta bedriftens ordrereserve og lønnsomhet ved gode salgsprosesser. Legge premisser for at produksjon skal kunne gjennomføre prosjekt i henhold til fremdriftsplan og budsjett.  Ha kontrakt/standard forståelse og kunne redusere risiko i kontrakter og til enhver tid være en synlig rollemodell i forhold til HMS og Protans verdier.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kalkulasjon i anbuds-/tilbudsfase  
 • Prising av ferdig beskrevne grunnlag  
 • Innhente og evaluere tilbud fra leverandører 
 • Oppfølging av  leverte tilbud og anbud 
 • Gjennomføre forhandlings- og kontraktsmøter   
 • Utarbeide gjennomførings- og fremdriftsplaner 
 • Overlevering av tilbud/prosjekt til prosjektleder 
 • Delta i planlegging og oppstartsfasen av prosjekt 
 • Etterkalkulering 
 • Løpende oppfølging av kundeportefølje 

Kvalifikasjoner: 

 • Erfaring med salg og kalkulasjon av prosjekter.
 • Erfaring med kalkulasjon. 
 • Erfaring med bruk av elektroniske verktøy for areal- og mengdeberegning 
 • kunnskap om gjeldende lover, regler og standarder i byggbransjen
 • Erfaring med kalkulasjonsverktøy og Excel og god tegnings- og tallforståelse. 
 • Generelt gode IT-kunnskaper 
 • Byggeteknisk utdanning en fordel. 

Ønskede personlige egenskaper: 

Som person ønsker vi at du er strukturert, nøyaktig og har høy gjennomføringsevne. Dine analytiske evner er sterke og du trives med, og er god til, å tenke strategisk. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, er profesjonell i forhandlinger og har god forretningsforståelse. 

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870