NCC Infrastructure søker Planleggere

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

Forretningsområdet NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som har spesialisert seg på bærekraftige løsninger innen infrastruktur, anleggsarbeid og grunnarbeid. Gjennom kundetilpassede konsepter og moderne arbeidsmetoder kan vi tilby en spennende jobb i et utviklende miljø.

Divisjon Civil Engineering Norway er en del av forretningsområdet NCC Infrastructure, og er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-/kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også mindre prosjekter innenfor anlegg, VA og drift- og vedlikehold.

De nærmeste årene skjer det en betydelig satsing på utbygging av det norske jernbanenettet. NCC bidrar i dette arbeidet og utfører store infrastrukturprosjekter over hele landet, og NCC Norge AS har nå signert en stor kontrakt med Bane NOR på utbygging av deler av Vestfoldbanen i Drammensområdet.

UDK03-kontrakten har en verdi på ca. 1,9 milliarder og omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen. Prosjektet inkluderer blant annet ombygging av Drammen stasjon med nye plattformer med overbygg og ny personundergang. Vi skal bygges ny bybru over sporområdet samt utføre omfattende arbeider langs jernbanekaia. For å få til en planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir det etablert en større byggegrop ved Nybyen. I tillegg omfatter kontrakten mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger, diverse rivearbeider, ombygging av underganger og kulverter, VA og veiomlegginger m.m.

Til Avdeling Store Prosjekt og Avdeling Civil Øst søker vi nå etter Planleggere.

Dine nye utfordringer

Som planlegger i NCC har du ansvaret for den overordnede planleggingen samt koordineringen mellom alle de ulike fagene i prosjektet. Det innebærer en stor grad av samhandling mellom byggherre, leverandører, rådgivere og egen organisasjon. Du vil få følgende hovedansvar:

  • Lede planlegging i prosjekter og drive fasilitering av planlegging i produksjonen
  • Koordinere alle fag angående planlegging og sørge for eierskap og enighet om aktiviteter, varigheter og ressurser
  • Utarbeide og fasilitere fremdriftsplaner på alle nivåer for prosjektet
  • Utarbeide analyser av faktisk fremdrift mot planlagt fremdrift
  • Etablere og vedlikeholde hovedfremdriftsplan, varigheter og justeringer i prosjektet i tett samarbeid med driften
  • Kommuniser fremdriftsplanen på alle nivåer i organisasjonen, kritisk linje og gjøre siste revisjon tilgjengelig for alle i prosjektet (internt og eksternt)
  • Delta i anbudsprosesser

I denne rollen kreves det at du er aktivt ute på prosjektene. Som planlegger i Avdeling Store Prosjekt må du derfor ha mulighet til å pendle til større anleggsprosjekter rundt om i hele landet når dette er nødvendig. Prosjektene i Avdeling Civil Øst holder til i det sentrale Østlandsområdet og er sentrert rundt Oslo.

Erfaring og egenskaper vi ønsker at du har

Vi søker deg med utdanning på minimum bachelornivå innen tekniske fag, og minst 3-5 års erfaring fra entreprenørbransjen. Du må ha erfaring fra rolle som planlegger, helst innen bygg og anlegg. Det er også ønskelig med kjennskap rundt planleggingsverktøy som Powerproject, MS Project og Dynaroad. Kunnskap rundt Microsoft PowerBI vil også kunne være en fordel.

Vi tror du er dyktig til å samarbeid og kommunisere med mange ulike type mennesker. Du har øye for detaljene samtidig som du har et godt overblikk, og er analytisk, strukturert og liker å jobbe systematisk. Du behersker et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig, og har i tillegg gode engelskkunnskaper.

Vi tilbyr

Som planlegger i NCC vil du få være med på store og spennende anleggs- og samferdselsprosjekter, og bli en del av et spesialisert team og en profesjonell virksomhet. Hos NCC tilbys du en plass i en organisasjon med et gjennomtenkt verdigrunnlag, høy miljøbevissthet og en sterk vilje til å lykkes. Dette bidrar til at vi har mange fornøyde og stolte ansatte. Vi tilbyr våre medarbeidere konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et engasjert og faglig spennende arbeidsmiljø.

Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989