NCC Infrastructure søker Tilbudsleder, planleggere og kalkulatør-Tunnel

Forretningsområdet er en nordisk organisasjon som har spesialisert seg på bærekraftige løsninger innen infrastruktur, anleggsarbeid og grunnarbeid. Gjennom kundetilpassede konsepter og moderne arbeidsmetoder kan vi tilby en spennende jobb i et utviklende miljø.

Divisjon Civil Norway er en del av forretningsområdet NCC Infrastructure, og er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-/kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også mindre prosjekter innenfor anlegg, VA og drift- og vedlikehold.

Vi har fått flere prosjekter på Østlandsområdet den seneste tiden og vi har stor aktivitet på anbudsarbeidet. Vi søker derfor planleggere både til Avdeling Store Prosjekt og Avdeling Øst. 

Vi søker også etter Tilbudsleder for avdeling Store Prosjekt. Vi er fleksibel mht lokalisering. Stillingen rapporterer til Avdelingssjef, og vil ha kontorplass ved NCCs hovedkontor i Østensjøveien i Oslo, eventuelt ved vår avdeling på Finnsnes eller i Trondheim

Videre søker avdeling tunnel etter kalkulatør

Som medarbeider i NCC har du ansvaret for den overordnede planleggingen samt koordineringen mellom ulike fag. Det innebærer en stor grad av samhandling mellom byggherre, leverandører, rådgivere og egen organisasjon.

Avdeling Store Prosjekt søker Planlegger

Som planlegger i NCC har du ansvaret for den overordnede planleggingen samt koordineringen mellom alle de ulike fagene i prosjektet. Det innebærer en stor grad av samhandling mellom byggherre, leverandører, rådgivere og egen organisasjon. 

Du vil få følgende hovedansvar:•Lede planlegging i prosjekter og drive fasilitering av planlegging i   produksjonen.•Koordinere alle fag angående planlegging og sørge for eierskap og enighet om aktiviteter, varigheter og ressurser.•Utarbeide og fasilitere fremdriftsplaner på alle nivåer for prosjektet.•Utarbeide analyser av faktisk fremdrift mot planlagt fremdrift.•Etablere og vedlikeholde hovedfremdriftsplan, varigheter og justeringer i prosjektet i tett samarbeid med driften. •Kommuniser fremdriftsplanen på alle nivåer i organisasjonen, kritisk linje og gjøre siste revisjon tilgjengelig for alle i prosjektet (internt og eksternt).•Delta i anbudsprosesser

I denne rollen kreves det at du er aktivt ute på prosjektene. Som planlegger i Avdeling Store Prosjekt må du derfor ha mulighet til å pendle til større anleggsprosjekter i hele landet når dette er nødvendig. Vi kan tilby fleksibel kontorplass da vi har avdelinger i Trondheim, Finnsnes og vårt hovedkontor er på Bryn i Oslo. 

Avdeling Øst søker Planlegger

Du vil få følgende hovedansvar:•Lede planlegging i anbudsfasen og videreføre dette til prosjektoppstart.•Koordinere alle fag angående planlegging og sørge for eierskap og enighet om aktiviteter, varigheter og ressurser.•Utarbeide og fasilitere fremdriftsplaner på alle nivåer for prosjektet.•Etablere hovedfremdriftsplan, varigheter og justeringer i anbudet i tett samarbeid med resten av teamet. •Ha oversikt over tilgjengelige og relevante verktøy, samt kunne gi opplæring i disse

Du vil få mulighet til å jobbe med anbud og gi bistand når prosjekter starter opp. I anbudsfasen vil du jobbe tett med kalkulatørene for å sette sammen kapasiteter og rekkefølger. Du bør kunne si noe om tid og sted for aktiviteter, ettersom det arbeides parallelt med kalkulasjon og plan. Ved prosjektoppstart vil du etablere rutiner, velge systemer og metoder, samt drive opplæring i valgte verktøy.

Din arbeidsplass vil være på vårt hovedkontor på Brynseng i Oslo. Ved prosjektoppstart vil du støtte prosjekter i Stor-Oslo.

Dette arbeidet og ditt bidrag vil være vesentlig i NCC Infrastructures sin suksessoppnåelse. 

Avdeling Store Prosjekt søker Tilbudsleder

I denne rollen vil du lede tilbudssteamet, og være en nøkkelperson i prosessen fra screening til leveranse. Du skal ha helhetsoversikten over pågående prosesser, holde kontakten med relevante kunder og eksterne samarbeidspartnere, og håndtere vårt interne samarbeid mellom de enkelte avdelingene. Vi ser etter deg som er komfortabel i lederrollen, og har gode kommunikasjonsevner som fungerer internt og eksternt.

Du vil få følgende hovedansvar:-Lede arbeidet med tilbud i henhold til strategiske planer.-Inneha rollen som tilbudsleder for tilbudsteamet og delegere oppgaver og sikre arbeidsmetodikk, systematikk, oppfølging, fremdrift og samhandling.-Presentere og gjennomgå tilbud både eksternt mot kunde og internt i forbindelse med kalkylebeslutninger og tilbudsgjennomganger.-Trekke inn kompetanse og ekspertise etter behov, og samhandle med andre avdelinger og eksterne samarbeidspartnere som rådgivere og underentreprenører.-Overføre erfaring og grunnlag fra tilbudsfasen inn i prosjektoppstart i samarbeid med prosjektleder.-Din arbeidsplass kan være i Oslo, Trondheim eller Finnsnes. 

Dette arbeidet og ditt bidrag vil være vesentlig i NCC Infrastructures sin suksessoppnåelse. 

Avdeling Tunnel søker kalkulatør

Du vil få følgende hovedansvar:•Gjennomgang av konkurransegrunnlag og presentasjon av hovedinnholdet•Utarbeidelse av fremdrifts- og ressursplaner•Innhenting og evaluering av tilbud fra underleverandører•Kalkulasjon av tilbud, hovedsakelig i dataverktøyet •Oppsummering av kalkyle og risikovurdering•Ferdigstillelse av tilbud inkludert beskrivelse av gjennomføring•Overføring av informasjon fra kalkulasjonsfasen til gjennomføringsfasen•Innhente erfaringstall og dokumentere erfart kostnad 

Du vil få mulighet til å jobbe med anbud og gi bistand når prosjekter starter opp. I anbudsfasen vil du jobbe tett med prosjektet for å sette sammen kapasiteter og rekkefølger

Din arbeidsplass vil være på vårt hovedkontor på Brynseng i Oslo. Ved prosjektoppstart vil du støtte prosjekter rundt om i landet.

Dette arbeidet og ditt bidrag vil være vesentlig i NCC Infrastructures sin suksessoppnåelse

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med  erfaring fra entreprenørbransjen. Du må ha erfaring fra roller som funksjonær, helst innen Anlegg og infrastruktur. Det er også ønskelig med kjennskap med relevante IT-verktøy innen prosjektstyring, planlegging, økonomi m.m.•Relevant teknisk utdannelse,•Erfaring fra gjennomføring av infrastrukturprosjekter•Erfaring innen Anbud/tilbud, planlegging og kalkulasjon•Gode IT-kunnskaper•Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig.

Du har øye for detaljene samtidig som du har et godt overblikk, og er analytisk, strukturert og liker å jobbe systematisk. Du behersker et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig, og har i tillegg gode engelskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

  • Som medarbeider i NCC vil du få være med på store og spennende anleggs- og samferdselsprosjekter, og bli en del av et spesialisert team og en profesjonell virksomhet. Hos NCC tilbys du en plass i en organisasjon med et gjennomtenkt verdigrunnlag, høy miljøbevissthet og en sterk vilje til å lykkes. Dette bidrar til at vi har mange fornøyde og stolte ansatte. Vi tilbyr våre medarbeidere konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et engasjert og faglig spennende arbeidsmiljø.

Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989