NCC Building – Viken Vest søker Prosjektteam /Hallingdal

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.

I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Viken Vest er lokalisert i nye lokaler på Kjellstad Næringspark i Lier, og har et geografisk nedslagsfelt langs aksen Kongsberg – Lysaker – Tønsberg.

Building Viken Vest har ambisiøse målsetninger og vi styrker vår kapasitet for fremtiden med å ansette Prosjektleder, anleggsleder og prosjekteringsleder til prosjekter i Hallingdal

Hvorfor NCC

Lokal organisasjon med nasjonal og nordisk tyngde.

Et godt etablert delings – og samarbeid innad i avdelingen og på tvers i den nasjonale og nordiske organisasjonen.

Vi er i forkant i utvikling av digital samhandling og med fokus på bærekraft og miljø.

Vi utvikler og bygger næringsbygg.

Vi er en organisasjon med en tydelig strategi og definerte vekstambisjoner.

Vi arbeider i hovedsak i samspill med byggherre og rådgivergruppene.

Prosjekteringsleder

Som prosjekteringsleder har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Du vil:

 • lede og styre prosjekteringen fra tidligfase frem mot arbeidsgrunnlag for de enkelte fag, koordinert mot fremdrift, myndighetskrav, prosjekt og kontraktskrav, innkjøp og beslutningsplaner
 • ha hovedansvar for å påse at prosjektet prosjekteres i samsvar med kundenes krav, gjeldende lover og forskrifter, samt kontraktens spesifikke krav til kvalitet, plan og økonomi
 • samarbeide tett med prosjektleder i prosjektets ulike faser
 • kontrahere og administrere rådgivere og konsulenter
 • være ansvarlig for økonomioppfølging av prosjekteringen
 • være pådriver til å finne de beste løsningene for kostnadseffektiv produksjon slik at mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, HMS og kundetilfredshet nås

Prosjektleder 

Som prosjektleder har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Du vil :

Du vil: 

 • Ha ansvar og delta i rehabliteringsprosjekter fra anbudsprosess til overlevering av ferdigstilt prosjekt
 • Ha overordnet ansvar for prosjektets økonomi og fremdrift
 • Sikre helhetlig risikostyring, kvalitet på prosjektets leveranser og styring av endringer og avvik, samt sikre at gjeldende lover og forskrifter følges
 • Etablere og følge opp prosjektteam, kontakt med myndigheter, KS/HMS og ytre miljø
 • Være ansvarlig for produksjon og prosjektering i henhold til kontrakt

Anleggsleder

Som anleggsleder har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Dine ansvarsområder vil være å: 

 • ha ansvar for HMS og kvalitet i prosjektene
 • ha et overordnet ansvar for å lede, planlegge, koordinere drift og produksjon
 • sørge for produksjon, fremdrift, kvalitet og økonomi i et prosjekt fra start til overlevering
 • delta i kontrahering av UE og leveranser 
 • påse at prosjekt blir utført i henhold til kontrakt
 • sørge for at produksjonen styres slik at målene nås og kundens forventninger blir innfridd
 • utvikle gode relasjoner til kundene, UE og leverandører

Vi tilbyr:

 • et uformelt og sterkt fagmiljø
 • engasjerte og motiverte kollegaer
 • et kompetent og sterkt prosjekteringsmiljø i Norge og Norden
 • meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
 • konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Er du interessert?

For mer informasjon kontakt vår samarbeidspartner innen rekruttering: 
Baard Langballe e-post: bl@logikum.no / tlf: +47 969 11 870

Søknad og CV kan sendes til: bl@logikum.no 

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870