HR-partner

Haandverkerne er en av Østlandets største totalleverandører av håndverkstjenester, og en av de største aktørene innen offentlig sektor med en markedsandel på ca. 19 % (2019)

Vi er150 dyktige ansatte dekker fagområdene tømring, maling og belegg, samt mur og puss.

Kjerneområdet er totalleveranser innen rehabilitering og oppussing av bolig, leiligheter, offentlige bygninger, kontor og næringsbygg. 

Hoveddelen av omsetningen, ca. 85 %, kommer fra offentlig sektor i Oslo, deler av Viken og Vestfold og Telemark. Hovedaksen går fra Gardermoen via Oslo, Bærum og Asker til Drammen. I tillegg er det mye aktivitet i strekket Drammen – Kongsberg, Romerike, Ringerike og i nordre Vestfold. Starter virksomhet i Østfold i 2022. 

Prioriterte segmenter er sykehus, kontor, skoler og næringsbygg både i det offentlige og private markedet.

Haandverkerne er et heleid datterselskap av NCC Building Norge.

Haandverkerne har tydelige vekstambisjoner for neste femårsperiode, fra 450 mNOK til 750 mNOK. 

HR – Partner

Overordnet ansvar:

En støtte til HR leder for å sikre at Haandverkerne tiltrekker, ansetter, utvikler og fastholder rett kompetanse. Gjennomføre og følge opp administrative HR-prosesser og gi støtte i spørsmål og utfordringer i organisasjonen.

Ansvarsområder og sentrale arbeidsoppgaver

•Struktur og støtte til ledere i gjennomføring av gode medarbeidersamtaler og prestasjonsvurderinger

•Administrere og følge opp ferie, sykefravær og permitteringer 

•Forstå kompetansebehov i de ulike avdelingene og rekruttere nye medarbeidere i samsvar med avdelingenes rekrutteringsplaner

•Personalplanlegging og personalutvikling/kompetanseutvikling

•Ansvarlig for lærlinger i Haandverkerne AS

•Tilrettelegge for og sikre gjennomføring av onboarding prosesser av nye medarbeidere

•Fasilitere teamutviklingsaktiviteter i prosjektgrupper, støtte i sammensetning av rett team

•Bidra og ta ansvar for øvrige HR-prosesser som forbedring av personalpolitikk, prosesser og verktøy 

Haandtverkerene

Bransjen og Haandverkerne

•Del av NCC-konsernet og muligheter for å trekke på hverandres kunnskap og jobbe på tvers

•Solid og trygg bedrift 

•Godt arbeidsmiljø hvor man tar vare på og støtter hverandre 

Oppgave- og karriereorienterte faktorer

Haandverkerne er et selskap i vekst og dette er en nøkkelrolle for at bedriften lykkes med sin strategi

Haandtverkerene er kjent for

•At De tar vare på bygg for fremtiden

•Gode yrkesarbeidere med kompetanse som leverer kvalitet

•Å være gode på å gjennomføre prosjekter samtidig som det pågår drift i bygget

Vi finner vår stolthet i kundenes tilbakemelding på at vi er gode på samspill på byggeplassen, alltid løser ting som oppstår før det oppstår konflikter, forstår oppgaven og leverer godt. Vi får også tilbakemeldinger på at vi er lettbeinte, raske til å håndtere ting og lydhøre

Vi tilbyr:

  • et uformelt og sterkt fagmiljø
  • engasjerte og motiverte kollegaer
  • meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
  • konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870