Prosjekteringsleder

Haandverkerne er en av Østlandets største totalleverandører av håndverkstjenester, og en av de største aktørene innen offentlig sektor med en markedsandel på ca. 19 % (2019)

Vi er150 dyktige ansatte dekker fagområdene tømring, maling og belegg, samt mur og puss.

Kjerneområdet er totalleveranser innen rehabilitering og oppussing av bolig, leiligheter, offentlige bygninger, kontor og næringsbygg. 

Hoveddelen av omsetningen, ca. 85 %, kommer fra offentlig sektor i Oslo, deler av Viken og Vestfold og Telemark. Hovedaksen går fra Gardermoen via Oslo, Bærum og Asker til Drammen. I tillegg er det mye aktivitet i strekket Drammen – Kongsberg, Romerike, Ringerike og i nordre Vestfold. Starter virksomhet i Østfold i 2022. 

Prioriterte segmenter er sykehus, kontor, skoler og næringsbygg både i det offentlige og private markedet.

Haandverkerne er et heleid datterselskap av NCC Building Norge.

Haandverkerne har tydelige vekstambisjoner for neste femårsperiode, fra 450 mNOK til 750 mNOK. 

Prosjekteringsleder

Overordnet ansvar:

Delta i prosjektering og produsere tegninger og produksjonsdokumenter for prosjekter

Ansvarsområder og sentrale arbeidsoppgaver

Ansvar for ledelse av prosjektering i prosjekter, i planlegging og gjennomføringsfase

Sikre at prosjekter får en utforming og kvalitet som er i tråd med forutsetningene 

Følge opp fremdrift og økonomi relatert til prosjektering i prosjektet, og påse at nødvendige tiltak gjennomføres

Delta på byggherremøter sammen med Prosjektleder

Bidra i prosjektutvikling, kalkulasjon og innkjøp

Lede og samordne prosjekteringen innenfor gitte rammer og mål

Rapportere til Prosjektleder

Haandtverkerene

Bransjen og Haandverkerne

•Del av NCC-konsernet og muligheter for å trekke på hverandres kunnskap og jobbe på tvers

•Solid og trygg bedrift 

•Godt arbeidsmiljø hvor man tar vare på og støtter hverandre 

Oppgave- og karriereorienterte faktorer

Haandverkerne er et selskap i vekst og dette er en nøkkelrolle for at bedriften lykkes med sin strategi

Haandtverkerene er kjent for

•At De tar vare på bygg for fremtiden

•Gode yrkesarbeidere med kompetanse som leverer kvalitet

•Å være gode på å gjennomføre prosjekter samtidig som det pågår drift i bygget

Vi finner vår stolthet i kundenes tilbakemelding på at vi er gode på samspill på byggeplassen, alltid løser ting som oppstår før det oppstår konflikter, forstår oppgaven og leverer godt. Vi får også tilbakemeldinger på at vi er lettbeinte, raske til å håndtere ting og lydhøre

Vi tilbyr:

  • et uformelt og sterkt fagmiljø
  • engasjerte og motiverte kollegaer
  • meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
  • konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870