NCC Building – Oslo søker Anleggsleder -Stovner bad

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.

I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Oslo er lokalisert i moderne lokaler i Østensjøveien, mellom Helsfyr og Bryn og har et geografisk nedslagsfelt Innen Stor-Oslo

Building Oslo har ambisiøse målsetninger og vi styrker vår kapasitet for fremtiden med å ansette en:

ANLEGGSLEDER Stovner bad

Som anleggsleder har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Dine ansvarsområder vil være å: 

 • ha ansvar for HMS og kvalitet i prosjektene
 • ha et overordnet ansvar for å lede, planlegge, koordinere drift og produksjon
 • sørge for produksjon, fremdrift, kvalitet og økonomi i et prosjekt fra start til overlevering
 • delta i kontrahering av UE og leveranser 
 • påse at prosjekt blir utført i henhold til kontrakt
 • sørge for at produksjonen styres slik at målene nås og kundens forventninger blir innfridd
 • utvikle gode relasjoner til kundene, UE og leverandører

Prosjektet:

Utviklingen av Stovner bad er et samspillprosjekt hvor entreprenør, byggherre og prosjekteringsgruppe trekker inn hverandres kompetanser og erfaringer, for å ende opp med et sterkt utgangspunkt før byggestart.

Stovner bad er en del av Oslo kommunes satsning i bydelen. Det planlegges blant annet et 25 meters basseng, varmtvannsbasseng, familiebasseng med stupefasiliteter og barnebasseng. Badet skal gi innbyggerne et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset publikum i alle aldre. Kommunen har også høye miljøambisjoner for prosjektet.

Oppstarten på samspillsfasen blir i mai 2022 og vil vare ut året. NCC vil i denne perioden gå sammen med Oslobygg KF, arkitekter og prosjekteringsgruppe for å finne de beste løsningene, og utvikle et badeanlegg som holder høy standard og kommer Bydel Stovner til gode.

NCC utvikler badeanlegg i nært samarbeid med sine kunder i både Norge og Sverige, og har til enhver tid flere badeanlegg under bygging. 

NCCs konsept for badeanlegg sikrer gode og robuste løsninger for lang levetid og optimalisering av driftskostnadene.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • et sterkt fagmiljø både lokalt, nasjonalt og nordisk
 • et uformelt arbeidsmiljø
 • spennende og utfordrende prosjekter
 • engasjerte og motiverte kollegaer
 • meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
 • konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989