ABBL søker utviklingsdirektør

Om selskapet

Asker og Bærum Boligbyggelag AL er et andelslag eid av medlemmene, som utvikler, oppfører, formidler og forvalter boliger i Asker, Bærum og et naturlig omland. 

I tillegg til eiendomsutvikling leverer selskapet et bredt spekter av tjenester tilpasset behovene til boligeiere og borettslag. Dette omfatter eiendomsmegling, rehabilitering, teknisk forvaltning, forretningsførsel, inkasso og juridisk bistand.  

Selskapet holder til i Kinoveien 3 i Sandvika, og alle tjenester selskapet leverer er lokalisert i samme hus. Selskapet har en bred kompetansesammensetning og utgjør samlet sett ca. 50 ansatte. 

Visjon og verdier 

ABBL er et selskap med fokus på eiendomsutvikling og å yte bistand til borettslag. Selskapet har en visjon om bygge bærekraftige lokalsamfunn der mennesker trives.
 Det innebærer at i tillegg til å levere lønnsomhet tar selskapet et betydelig samfunnsansvar preget av bærekraft og livskvalitet. 

Gjennom 75 år har selskapet opparbeidet seg en unik lokalkunnskap om geografi og marked i Asker og Bærum. Dette gjør at ABBL har kompetanse og erfaring til å utvikle boligkonsepter som er skreddersydd for det aktuelle området. 

Prosjektavdelingen

Prosjektavdelingen består for tiden av to seksjoner; Nybygg og Rehabilitering.  

I Nybygg er det fem medarbeider med en bred sammensetning av kompetanse og erfaring innenfor prosjektledelse, marked, juridisk, arkitekt og regulering.

I Rehabilitering er det fire medarbeidere med erfaring fra prosjektledelse, byggteknisk og håndverksfag. ABBL gjennomfører rehabiliteringsprosjekter fra under 1 mNOK til over 50 mNOK for borettslag og sameier. Prosjektene er eksempelvis skifte av tak, fasade, drenering, ladeanlegg og annen teknisk oppgradering. 

Utviklingsdirektør Boligprosjekter 

Utviklingsdirektøren er ansvarlig for selskapets akkvisisjon og prosjektutvikling. Dette inkluderer all aktivitet i prosjektavdelingen slik som drift, HMS, rapportering av fremdrift og økonomiske resultater. Videre er utviklingsdirektøren ansvarlig for å utvikle og gjennomføre strategier innenfor prosjekt som bidrar til at selskapet når de målsetninger som er satt for selskapet.

Selskapet har en ambisjon om betydelig vekst i prosjektporteføljen de neste årene. 

Mål som er definert: 

•Videreføre påbegynte prosjekter 

•Styrke arbeidet med tomteakkvisisjon  

•Utforske alle muligheter for samarbeid og strategiske allianser med kommunene og andre som har samme interesse som oss for rimelige boliger for unge. 

•Ha løpende, konstruktiv dialog med politikerne i Asker og Bærum

Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870