NCC Building – Viken vest søker Anleggsleder

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.

I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Viken vest har kontorer på Lierstranda og har et geografisk nedslagsfelt fra Bærum til Sandefjord

Building Viken vest har ambisiøse målsetninger og vi styrker vår kapasitet for fremtiden med å ansette en:

ANLEGGSLEDER til Nytt renseanlegg i Hokksund

Som anleggsleder har du en sentral plass i vår organisasjonog i våre prosjekter. Dine ansvarsområder vil være å:

•  Ha et overordnet ansvar for å lede, planlegge, koordineredrift og produksjon,

•  Sørge for produksjon, fremdrift, kvalitet og økonomi i etprosjekt fra start til overlevering,

•  Delta i kontrahering av UE og leveranser 

•  Påse at prosjekt blir utført i henhold til kontrakt,

•  Sørge for at produksjonen styres slik at målene nås ogkundens forventninger blir innfridd,

•  Utvikle gode relasjoner til kundene, UE og leverandører,

•  Ha ansvar for HMS og kvalitet i prosjektene.

Vi ønsker at vår nye anleggsleder har:

  • kjennskap til og erfaring fra større byggeprosjekter, fortrinnsvis som produksjonsleder, prosjektingeniør eller andre tilsvarende roller
  • formell og relevant utdannelse fra høgskole med retning byggfag

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om prosjektet:

Nytt renseanlegg i Hokksund.

Det nye renseanlegget skal ha en kapasitet på ca 30 000 PE (personekvivalenter) for å møte fremtidige behov ved øvrig utbygging i området.

– Vi gleder oss stort til å sette i gang dette viktige arbeidet og har stor tro på denne måten å drive prosjekter fram på. Et nytt renseanlegg vil være viktig for videreutviklingen av Øvre Eiker, så vi ser fram til en spennende samspillsfase, sier Kim Karlsen, tjenesteleder for Vann og avløp. 

– Det er svært gledelig at NCC har blitt valgt ut som samspillsentreprenør på dette samspillsprosjektet. Vi har god erfaring med denne entrepriseformen, og vi vet at et godt samarbeid med kunden er en viktig forutsetning for et vellykket prosjekt, sier leder for NCC Building Norge, Roger Nygård.

NCCs tilbud viser hvordan det er tenkt å gjøre renseanlegget spennende for nærmiljøet, med display av renseprosessen og innsyn i anlegget for de som ferdes langs turstien. Oppgraderingen av odden kan vise frem renseanlegget og lære opp både voksne og barn i hvordan et slikt anlegg fungerer.

– I denne prosessen har NCCs samlede kompetanse vært avgjørende for tildelingen, så det er en god bekreftelse på at måten vi tenker og jobber ut ifra også vektlegges hos byggherre, sier prosjektleder i NCC, Bao Huynh.

Vi tilbyr:

  • et sterkt fagmiljø både lokalt, nasjonalt og nordisk
  • et uformelt arbeidsmiljø
  • spennende og utfordrende prosjekter
  • engasjerte og motiverte kollegaer
  • meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
  • konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870