Byggherrens Prosjekteringsleder


Om undervisningsbygg

Undervisningsbygg er en kompetent, profesjonell og konkurransedyktig leverandør av skolebygg. Vi er miljøfokuserte, innovative og ønsker å være ledende innen bransjen. Frem til 2020 har foretaket et investeringsbudsjett på 10,5 milliarder.

Til vår utbyggingsavdeling søker vi etter en erfaren prosjekteringsleder. Du skal sørge for at resultat og løsning blir i henhold til fastlagte rammer for kvalitet, fremdrift og økonomi basert på riktig prosjekteringsgrunnlag. Du vil være sentral i tidligfasen, planprosess og brukermedvirkning.
Du vil bli en del av et stort og sterkt prosjektledermiljø, med fokus på faglig og personlig utvikling.
Vi satser på innovative og miljøvennlige løsninger for fremtidens skolebygg – vil du være med?

Klikk her for å se vår spennende prosjektportefølje
Prosjektavdelingen har i underkant av 100 medarbeidere. Vårt faglige nivå er høyt. Vi har erfarne prosjektledere og gode rådgiver som leverer. Sammen har vi alle forutsetninger for å lykkes med vår visjon: Et skolebygg å være stolt av!

Ansvarsområder

  • Være bindeledd mellom Undervisningsbygg og prosjekteringsgruppe i ett eller flere prosjekter, i samarbeide med prosjektleder.
  • Bistå eller gi råd til andre prosjektledere ved utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser og kontraktsinngåelse av prosjekteringskontrakter, samt rådgivning i forbindelse med oppfølging av disse.
  • Bidra aktivt i utviklingen av prosjekteringsområdet, for eksempel BIM, bedre prosjekteringsmetodikk og bedre maler for fremdriftsplaner etc.
  • Rådgivning og erfaringstilbakeføring i forbindelse med vår tekniske kravspesifikasjon

Kvalifikasjoner

  • Stillingen krever formell kompetanse som ingeniør, sivilingeniør, arkitekt eller tilsvarende, med erfaring fra prosjektering og prosjekteringsledelse.
  • Lang relevant erfaring og personlige egenskaper kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning.
  • Stillingen krever minimum 5 års relevant bransjeerfaring.
  • Det legges vekt på personlige egenskaper. Du tar initiativ og gjennomfører, samtidig som du kommuniserer klart og tydelig – skriftlig og muntlig. Det er også en forutsetning at du er strukturert.