Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/logik177/public_html/wp-includes/media.php on line 1206


CFO – SJ Norge AS


SJ har tog kjørt til og fra Norge i over 100 år. I 2015 ble togtilbudet mellom Oslo og Stockholm etablert, og dermed ble Sveriges mest populære hurtigtog også en del av det norske jernbanenettet. 

SJ har mer enn 30 års erfaring fra et svensk konkurranseutsatt marked og har de siste 25 årene opplevd en fordobling i antall reisende. Dette er verdifull kompetanse og erfaring som SJ også tar med seg inn på det norske markedet.

Vi bygger nå opp organisasjonen i Norge og vil ansette CFO SJ Norge. 
Organisasjonen vil bestå av ca 350 medarbeidere med operasjonssentral i Trondheim og Oslo. Deler av administrasjonen vil være lokalisert i Oslo.

Beskrivelse av stillingen

SJ Norge er i en etablerings-/mobiliseringsfase for trafikkstart juni 2020. Stillingen får en vesentlig rolle i dette prosjektarbeidet og eventuelle fremtidige ytterligere kontrakter i tillegg til rollen i drift fra trafikkstart. 

Ansvar og oppgaver vil dermed kunne endres og utvides betydelig.

CFO SJ Norge inngår i selskapets ledergruppe, rapporterer til Adm dir SJ Norge, CFO i SJ-konsernet  og andre nøkkelpersoner om status, progresjon og avvik fortløpende, og har det overordnede ansvaret for at økonomi- og finansprosesser skjer på en effektiv og god måte i henhold til regelverk, samt at virksomhetens økonomiske situasjon er a jour og korrekt beskrevet. Økonomistyringen er integrert i SJ konsernet. Stillingen samarbeider operativt tett med Head of Business Control i SJ-konsernet, da regnskap, årsavslutning og transaksjonsprosesser utføres felles på konsernnivå. Stillingen inngår også i CFO SJ-konsernets ledergruppe for økonomi.

CFO SJ Norge skal ivareta kommunikasjon med leverandører på regnskap, lønn og revisjon.

Gjennomføre nødvendig møtestruktur for å skape en best mulig plattform for dialog, involvering og informasjonsflyt i organisasjonen på tvers av landegrensene

CFO SJ Norge skal bygge kunnskap på tvers av organisasjonen og dra nytte av kompetansen og kapasiteten som finnes i SJ-konsernet, særlig innen økonomi.

Ønsket bakgrunn og utdannelse

  • Erfaring fra økonomistyring på tilsvarende nivå i offentlig eller privat virksomhet
  • Ledererfaring fra tilsvarende nivå og virksomhet, fordel med internasjonal erfaring
  • Relevant økonomisk utdanning på mastergradsnivå/tilsvarende
  • Erfaring fra ulike økonomisystemer

Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Gode personlige utviklingsmuligheter. Være med fra start og bygge et nytt togselskap

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870