Image

Consto er et  landsdekkende, nordnorsk entreprenørkonsern
med virksomhet i Norge og Sverige

  • Næringsbygg – Boliger - ROT-prosjekter - Infrastrukturanlegg.
  • Regionale etableringer med ledelse og ansatte som har markedskunnskap og stedlig forankring fra nord til sør i landet.
  • Svensk byggvirksomhet i Karlstad og Stockholm.
  • Anleggsvirksomhet på Østlandet og Nord-Norge.
  • Konsernomsetning 5 655 mill. kr (2017).
  • Ordrereserve 5 mrd. kr (1.1 2018).
  • 780 ansatte i Norge og Sverige.
  • Norges 7. største entreprenør.

Nøkkeltall 2017


5.655 millioner kr i omsetning

248 millioner kr resultat før skatt

780 ansatte i Norge og Sverige

Referanseprosjekter

Nordhordland Helsehus, Knarvik

Helsebygg med tjenester som legevakt, ambulanse, fysioterapi, ergoterapi, dialyse, hudspesialist, BUP, Barnevern Leietakere er Helse Bergen, Fylkestannlegen i Hordaland, Kommunene i Nordhordland, Alver Kommune.

Status: Under oppføring
Entreprenør: Consto Bergen
Arkitekt: Link Arkitektur AS.
Areal: BTA: 16 824 m2
Byggetid: 08/18 – 11/20

Luranetunet Omsorgssenter, Os

Oppføring av nybygg, påbygg og rehabilitering av Luranetunet omsorgssenter for Os kommune. Totalentreprise. Kontraktssum 190 mill. kroner eks mva.. Rehabilitering av administrasjon og inngangsparti. Påbygg for nytt dagsenter. Nybygg i 3 etasjer med 60 sykehjems rom, 36 dementplasser og underliggende kjeller (hele bygget). Mellom eksisterende bygg og nybygg er det bygget en klimatisert tropehage med glasstak (1.300 m2). Tropehagen fremstår som et samlende treffsted for alle beboerne. Alle rom inn mot atriet har fin oversikt over det som skjer inne i atriet. Arealene er klimatisert og kan benyttes hele året.

Status: Ferdigstilt
Entreprenør: Consto Bergen
Arkitekt: SE-arkitektur AS.
Areal: 9.300 m2.
Byggetid: Januar 2016 – November 2017.

Buvik skole, Skaun kommune Trøndelag

Utvidelse av Buvik barneskole med nybygg og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Oppdrag vunnet etter pris- og designkonkurranse. Totalentreprenør med ansvar for prosjekteringsgruppe, bygging og koordinering av all utførelse. Prosjektet er utarbeidet i en «designbuilt» konkurranse, og videreutviklet i en samspillsfase med brukere og rådgivergruppe fra februar til juni 2015. Kontraktssum 85 mill. kr

Status: Ferdigstilt
Entreprenør: Consto Trøndelag AS Arkitekt: Kvadrat arkitekter
Areal: 3200 m2
Byggetid: August 2015 – september 2016

Sola Arena

Consto bygger Norges første innendørs velodrombane, Sola Arena, i Sola kommune, like ved hovedveien til Stavanger Lufthavn. Anlegget skal eies av kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg.

Status: Under oppføring
Arkitekt: Trollvegg Arkitekter AS
Areal: 15.000 m2
Byggetid: Juni 2018 – Årskiftet 2019/2010

PET-senter, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Komplett medisinsk bygg – et senter med avansert utstyr til å ta bilder og diagnostisere kreftsvulster, hjertekarsykdom og demens. Bygget rommer arealer og utstyr for diagnose og fremstilling av radioaktive legemidler til bruk i diagnostisering av kreft. – Forskningsarealer for UiT, Norges arktiske universitet – Produksjons-lokaler for Sykehusapotek Nord HF sin virksomhet i Tromsø. Lokalene er tilrettelagt for forskning og undervisning.

Status: Ferdigstilt
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Areal: 4200 m2
Byggetid: 11/15 – 06/17

Jarfjord grensestasjon sfor Grensevakten i Nord

Grensestasjonen i Jarfjord. Bygget inneholder alt som skal til for å drifte en operativ forsvarsenhet i et krevende miljø – blant annet fasiliteter som dekker et bredt tilbud av fritidsaktiviteter. Dette er det siste store byggverket som fullføres etter innføringen av grensekontroll i Schengen-avtalen i 2001.

Status: Ferdigstilt
Arkitekt: A-lab AS
Areal: 2.500 m2
Byggetid: Juni 2016 – April 2017

For flere referanser og mer informasjon, se consto.no