Driftsingeniør EL – Longyear Energiverk


Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. Full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings- idretts-og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen er inne i en spennende brytningstid hvor nye næringer og flere innbyggere kommer til, samtidig som tradisjonell industri legges ned. Denne endringen medfører endrede
forbruksmønstre som gir både muligheter og utfordringer for energiproduksjonen. I tiden fremover skal både konvensjonell og innovativ teknologi vurderes for å møte utfordringene og nyttiggjøre mulighetene på en optimal måte.

Stadig høyere forventninger til miljøvennlig drift, kombinert med begrenset levetid på kullkraftverket, har ført til at arbeidet med nytt energi system er påbegynt av Olje-og energidepartementet.

Foto: Dag Arne Husdal

Driftsingeniør EL – Longyear Energiverk

Arbeidsoppgaver / ansvarsområder

 • Planlegge og følge opp prosjekter samt holde dialog med entreprenør og drifts-partner

 • Vurdere tiltak for å sikre akseptabel spenningskvalitet

 • Sikre at krav til  Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) i Longyear Energiverk sitt forsyningsområde ivaretas i henhold til instruks fra DSB. Sikre at tilsyn utøves i tråd med tilsynsloven og instruks for DLE

 • Målerhåndtering, nødvendig registrering og oppdatering i ELWIN kundeinformasjonssystem

 • Drive el-sikkerhetsinformasjon til elektrofagfolk, skoler, andre instanser og kunder

 • Bidra til utvikling av IK/HMS-arbeidet ved Longyear Energiverk

 • Delta i overordnet elektrovakt, samt være stedfortreder for leder distribusjon/faglig ansvarlig

Kvalifikasjoner

 • 3-årig Ingeniørhøgskole, linje for elkraft, energi eller tilsvarende

 • Gode kunnskaper om nettanalyse

 • Relevant praksis innenfor fagområdet – prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av høyspent og lavspent forsynings- og distribusjonsnett

 • Har erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter

 • Gode IKT-kunnskaper, herunder erfaring med bruk av ISY og CAD programmer

 • Trives med å jobbe i team, men evner å arbeide selvstendig og strukturert

 • Er positiv, serviceinnstilt og kundeorientert.

 • Krav til språkkunnskap: Arbeidsspråk er norsk, søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale

 • Fleksibel arbeidstid

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig

 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale

 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknadsfrist: 05.08.19

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870