Energisjef Longyear Energiverk


Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. Full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings- idretts-og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen er inne i en spennende brytningstid hvor nye næringer og flere innbyggere kommer til, samtidig som tradisjonell industri legges ned. Denne endringen medfører endrede
forbruksmønstre som gir både muligheter og utfordringer for energiproduksjonen. I tiden fremover skal både konvensjonell og innovativ teknologi vurderes for å møte utfordringene og nyttiggjøre mulighetene på en optimal måte.

Stadig høyere forventninger til miljøvennlig drift, kombinert med begrenset levetid på kullkraftverket, har ført til at arbeidet med nytt energi system er påbegynt av Olje-og energidepartementet.

Foto: Dag Arne Husdal

Energisjef Longyear Energiverk

Longyear energiverk med 28 faste ansatte, hvor 12 arbeider skift. Energiverket har døgnkontinuerlig bemanning og drifter i tillegg 110-sentralen for Longyearbyen. Longyearbyen energiverk er et kullfyrt kraftvarmeverk.

Det produserer elektrisitet og fjernvarme til Longyearbyen. Det produserer ca 43 GWh elektrisk energi og ca 70 GWh termisk energi pr år.

Vi ønsker en ny sjef som:

 • Lede energiproduksjon og -distribusjon (strøm og fjernvarme).
 • Prosjekteier for prosjekter knyttet til energiverket

 • Videreføre dagens prosjektportefølje med vedlikeholdsplan og energiledelse

 • Bidra til videreutvikle Longyear energiverk i forhold til kvalitet, miljø og utredning av fremtidig energiproduksjon.
 • Sørge for effektiv verdibevarende drift-og vedlikehold av LongyearEnergiverk med distribusjonsanlegg

 • Bidra til en god og sikker beredskap

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant praksis og ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet innen ett eller flere av disse områdene;
  • Energiproduksjon,
  • Energiforsyning, produksjonsanlegg eller prosessindustri.
  • Forståelse av el-distribusjon, fjernvarme og prosessindustri.
 Evne til å kommunisere og formidle i en politisk styrt organisasjon.

  • Gode norsk kunnskaper, skriftlige og muntlige
  • Relevant utdanning fra universitet/høyskole

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknadsfrist: 05.08.19

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870