Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/logik177/public_html/wp-includes/media.php on line 1206


Fagansvarlig IKT


Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. Full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings- idretts-og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Vi har ledig 100 % fast stilling som fagansvarlig IKT. Innen IKT er det ansatt 3 medarbeidere, der den ene fungerer som fagansvarlig. Ansatte innen IKT hører til enheten for økonomi- og IKT, og fagansvarlig IKT rapporter til økonomisjefen.

Stillingen som fagansvarlig IKT skal i hovedsak sikre stabil, sikker og effektiv drift av Longyearbyen lokalstyre (LL) sine løsninger. I løpet av 2020 vil LL utarbeide en digitaliseringsstrategi. I tillegg til drift skal fagansvarlig IKT ha en rådgivende funksjon knyttet til dette arbeidet.

Fagansvarlig IKT

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

 • Lede IKT-områdets faglige aktivitet
 • Operativt ansvar for drift og vedlikehold av administrative datasystemer
 • Vedlikehold av servere, lokalnett, og annet periferiutstyr
 • Brukerstøtte på driftsrelaterte oppgaver
 • Utarbeidelse av IKT-handlingsplaner
 • Ivareta IKT-sikkerheten
 • Være med på anskaffelser/kravspesifisering ved anskaffelse av nye IKT-løsninger

Vi ønsker at du:

 • Har høyere IT-utdanning på minimum bachelor-nivå
 • Har relevant og allsidig yrkeserfaring
 • Har kompetanse innen drift, vedlikehold og videreutvikling av administrative datasystemer og databaser
 • Har dokumentert kunnskap om drift av PC-nettverk og servere
 • Er service- og løsningsorientert, selvstendig, fleksibel, systematisk og praktisk anlagt
 • Er flink med folk og kan kommunisere godt med mange ulike mennesketyper
 • Har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og kan grunnleggende engelsk
 • Førerkort klasse B

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Vi ber om at det i søknaden beskrives hvilken kjennskap du har til følgende system:

 • Konfigurasjon og drift av Windows operativsystemer på PC og servere
 • Oracle og MS SQL databaser
 • Visma Enterprise, Elements, Prokom skjemaløsning, ArcGIS, GISLINE, Office 365, SCCM, BackupExec, Fortigate,
 • F-Secure, Netapp SAN, HPE/Aruba nettverk og VMware.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870