HR-direktør – SJ Norge AS


SJ har tog kjørt til og fra Norge i over 100 år. I 2015 ble togtilbudet mellom Oslo og Stockholm etablert, og dermed ble Sveriges mest populære hurtigtog også en del av det norske jernbanenettet.

SJ har mer enn 30 års erfaring fra et svensk konkurranseutsatt marked og har de siste 25 årene opplevd en fordobling i antall reisende. Dette er verdifull kompetanse og erfaring som SJ også tar med seg inn på det norske markedet.

Vi bygger nå opp organisasjonen i Norge og vil ansette HR direktør.
Organisasjonen vil bestå av ca 350 medarbeidere med operasjonssentral i Trondheim og Oslo. Deler av administrasjonen vil være lokalisert i Oslo.

Beskrivelse av stillingen

SJ Norge er i en etablerings-/mobiliseringsfase for trafikkstart juni 2020. Stillingen får en vesentlig rolle i dette prosjektarbeidet og eventuelle fremtidige ytterligere kontrakter i tillegg til rollen i drift fra trafikkstart. 

Ansvar og oppgaver vil dermed kunne endres og utvides betydelig.

HR direktøren har overordnet ansvar for at selskapet drives innen gjeldende regelverk som arbeidsgiver. 

HR direktøren skal bidra til å utvikle og skape felles arbeids- og virksomhetskultur. 

HR direktøren skal bidra til selskapets forretningsmessige utvikling og til å utvikle ledergruppen til et effektivt team.

HR direktøren har overordnet ansvar for at SJ Norge evner å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere

Kommunikasjon med fagforeninger sentralt og lokalt. 

Avdelingen skal bygge kunnskap på tvers av organisasjonen og dra nytte av kompetansen og kapasiteten som finnes i SJ-konsernet, særlig innen HR og personal.

Bidra til et godt arbeidsmiljø som gjør SJ Norge til en attraktiv arbeidsgiver.

Ønsket bakgrunn og utdannelse

  • Erfaring fra relevant(e) stilling(er) i offentlig eller privat virksomhet.
  • Prosjekterfaring fra endringsprosjekter og virksomhetsoverdragelse
  • Ledererfaring fra tilsvarende nivå og fordel med internasjonal erfaring
  • Relevant utdanning på mastergradsnivå/tilsvarende

Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser 

Gode forsikring og pensjonsordninger

Gode personlige utviklingsmuligheter. Være med fra start og bygge et nytt togselskap

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870