Oppdragsgiver

Vi formidler høyt kvalifiserte konsulenter innen:

 • Prosjektdirektør/sjef
 • Prosjektstyring
 • Prosjektutvikling
 • Kalkulasjon og innkjøp
 • ITB
 • VDC
 • BIM
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Anleggsledelse
 • Prosjektingeniører
 • Prosjekteringsledelse
 • SHA/KHMS rådgivere

Vi søker opp  konsulent(er), "screener" for riktig kompetanse og presenterer konsulenter med relevant kompetanse i forhold til kravspesifikasjonen.

Cruit innhenter timelister og fakturerer kunde.


Ta kontakt

Fyll ut feltene under eller ta kontakt direkte på telefon/mail

 • Baard Haakon Langballe:
  Tlf 96911870, mail bl@cruit.no
 • Anne Lene Saksum Haagestad:
  Tlf 90111285, mail annelene@cruit.no