NCC Building Viken Øst søker Kalkulatør


NCC er et av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 0g ca 15.500 ansatte. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm. NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver. I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Viken Øst er lokalisert i Råde og har nedslagsfelt i Østfold og Follo. Building Viken Øst har ambisiøse målsetninger og vi styrker vår kapasitet for fremtiden med å ansette en:

Kalkulatør

Som kalkulatør har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Dine ansvarsområder vil være å:

• Lede tilbudsteamet og utarbeide budsjett, fremdriftsplan og tilbudsstrategi for tidligfase.
• Lede og styre kalkylearbeidet i våre tilbudsprosesser.
• Utvikle attraktive løsninger for kundene og kostnadsoptimalisere prosjektene slik at definerte mål for lønnsomhet, kvalitet, HMS og Kundetilfredshet nås.
• Sørge for at det utarbeides et godt beslutnings- og kalkulasjons - underlag.
• Sikre konstruktiv og verdiskapende samhandling med kunde, konsulenter og leverandører
• Styre og delta aktivt i markedsarbeid sammen med øvrige ledelse.
• Identifisere  markedsmuligheter.

Vi ønsker at vår nye Kalkulatør har disse kvalifikasjonene og egenskapene:

• Erfaring fra tilbudsarbeid.
• Relevant utdannelse.
• Ønskelig med bransjekunnskap innen bygg,
• Ønskelig med kjennskap til regelverket for offentlige og private anskaffelser, kontraktstandarder og entreprise- former.
• Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon.
• Aktiv nettverksbygger
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.
• Utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppnår kvalitetsmessig gode resultater.
• Identifiserer og utnytter kommersielle muligheter.
• Og vi vektlegger sterkt personlige egenskaper.

Vi tilbyr:

• Et sterkt fagmiljø både lokalt, nasjonalt og nordisk
• Et uformelt arbeidsmiljø,
• Spennende og utfordrende prosjekter
• Engasjerte og motiverte kollegaer
• Meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring.
• Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989