Om oss

Logikum AS er spesialist på bygg, eiendom og anleggsbransjen. Vi formidler konsulenter med bakgrunn og fokus innen EBA bransjen.

Selskapet formidler konsulenter til hele landet men med et naturlig fokus i Oslo-regionen.

Våre prosesser er basert på markedets beste praksis og vi leverer kvalitet hver eneste gang. Vi tar ikke snarveier, men vi er effektive i alle ledd. Vi tar konsulentformidling på alvor og har bakenforliggende IT systemer som gjør at vi kan jobbe effektivt mot både deg som kunde og deg som kandidat.

For deg som kunde vil du oppleve at vi forstår ditt behov, vi finner riktig kandidat til ditt behov, og at vi er presise og kommer raskt tilbake til deg med relevante kandidater. På denne måten kan du fokusere på å gjøre jobben din framfor selv å «screene» markedet etter aktuelle konsulenter.

For deg som konsulent er vi en partner som gir deg mulighet for å komme i posisjon for oppdrag i markedet. Vi finner oppdrag som er relevante for deg og du vil finne at vi tar din bakgrunn og profil på alvor og at vi bestreber oss på å gjøre gode «match». Du vil oppleve har et effektivt system for registrering av kompetanse, bakgrunn og ønsker, og du vil oppleve å motta forespørsler om oppdrag innen med relevans for deg.

Logikum er partner med Cruit AS, og sammen teller vi 21 medarbeidere som jobber med rekrutterings- og bemanningstjenester.  Selskapet er i tillegg representert i Stockholm og København.

Kontaktpersoner

Baard H. Langballe

Telefon: +47 969 11 870. Epost: bl@cruit.no

Baard har i flere tiår jobbet med rekruttering, formidling og organisasjonsutvikling for og i bygg, anlegg og eiendomsselskaper. Han har vært rekrutteringsansvarlig i Mesta Entreprenør og organisasjonsutvikler og rekrutteringsansvarlig for Bundegruppen AS.

Baard begynte som rekrutteringskonsulent i 1999 og var med å etablere Ajilon Executive Search i 2001, Skarp Rekruttering i 2004 og Logikum i 2009. Baard har vært ansvarlig for flere hundre ansettelsesprosesser av ledere og fagspesialister.

Baard er sertifisert i flere forskjellige leder og rekrutteringsverktøy herunder Cut-e og OPQ.

Anne Lene Saksum Haagestad

Telefon:+47 901 112 85, Epost: annelene@cruit.no

Anne Lene har 22 års erfaring fra rekrutteringsbrasjen. Tidligere erfaring fra daglig leder roller samt flere års bakgrunn fra revisjon, regnskaps- og økonomiområdet. Anne Lene har jobbet som rekrutteringsrådgiver med utvelgelse på de fleste nivåer i en organisasjon, herunder leder-, spesialist- og administrative stillinger i bygg, eiendoms – og anleggsbransjen.

Anne Lene er DNV GL sertifisert rekrutterer, er sertifisert i flere forskjellige leder- og rekrutteringsverktøy, herunder Cut-e o Neo-Pi-3. Anne Lene har blant annet benyttet mye Neo-Pi-3 for personlighetstesting, og i kombinasjon med flere evne og ferdighetstester.

Kontakt oss

Ring oss på telefon 96911870

Besøksadresse:
Logikum
Karl Johansgt 25, 4 etg
0159 Oslo

Send e-post