Prosjektleder Undervisningsbygg


Om Undervisningsbygg

Undervisningsbygg er en kompetent, profesjonell og konkurransedyktig leverandør av skolebygg. Vi er miljøfokuserte, innovative og ønsker å være ledende innen bransjen. Frem til 2020 har foretaket et investeringsbudsjett på 10,5 milliarder.

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Årlig bygger Undervisningsbygg for over to milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Vi gjennomfører mange prosjekter, fra store nye skoleanlegg til mindre utvidelser eller oppgradering av eiendomsmassen vår. Fremover skal vi blant annet bygge skoler og flerbrukshaller på Mortensrud, på Haugerud/Trosterud, på Sogn, i Bjørvika, på Skøyen/Hoff og på Voldsløkka. I tillegg har vi flere nye og spennende prosjekter, i størrelsesorden 70-500 millioner.

Klikk her for å se vår spennende prosjektportefølje
Prosjektavdelingen i Undervisningsbygg trenger flere dyktige prosjektledere, til alle faser av byggeprosjektet. Vi har spennende prosjekter i konseptvalgfase, forprosjektfase og gjennomføringsfase. Det er muligheter til å jobbe gjennomgående i alle faser.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter, fra tildeling til overtakelse samt oppfølging under garantitiden, innenfor tildelt kostnadsramme, fastsatt tidsplan og forventet kvalitet
 • Som prosjektleder vil du være ansvarlig for:
  • gjennomføre konseptvalgutredning og forprosjektering i samarbeide med prosjektutvikler
  • vurdere kontraktsform og gjennomføringsstrategi for tildelt prosjekt
  • utarbeide underlag for kvalitetssikring KS2 (styringsdokument med gjennomføringsstrategi, kalkyler mm)
  • etablering av prosjektorganisasjon for tildelte prosjekter
  • utarbeidelse av budsjetter for tildelte prosjekter
  • utarbeidelse av tids- og kvalitetsplaner for tildelte prosjekter
  • kontrahering og kontraktsstyring i enkeltprosjekter
  • kontroll og styring av budsjett, fremdrift og kvalitet, med fortløpende rapportering
  • gjennomføre bestilling på endringer / tilleggsarbeider innenfor fullmaktsområdet
  • ivareta SHA krav iht. Byggherreforskriften i enkeltprosjekter
  • sørge for nødvendige offentlige godkjenninger i enkeltprosjekter, samt overholdelse av offentlige lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter, fra tildeling til overtakelse samt oppfølging under garantitiden, innenfor tildelt kostnadsramme, fastsatt tidsplan og forventet kvalitet
 • Som prosjektleder vil du være ansvarlig for:
  • gjennomføre konseptvalgutredning og forprosjektering i samarbeide med prosjektutvikler
  • vurdere kontraktsform og gjennomføringsstrategi for tildelt prosjekt
  • utarbeide underlag for kvalitetssikring KS2 (styringsdokument med gjennomføringsstrategi, kalkyler mm)
  • etablering av prosjektorganisasjon for tildelte prosjekter
  • utarbeidelse av budsjetter for tildelte prosjekter
  • utarbeidelse av tids- og kvalitetsplaner for tildelte prosjekter
  • kontrahering og kontraktsstyring i enkeltprosjekter
  • kontroll og styring av budsjett, fremdrift og kvalitet, med fortløpende rapportering
  • gjennomføre bestilling på endringer / tilleggsarbeider innenfor fullmaktsområdet
  • ivareta SHA krav iht. Byggherreforskriften i enkeltprosjekter
  • sørge for nødvendige offentlige godkjenninger i enkeltprosjekter, samt overholdelse av offentlige lover og forskrifter

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Baard Langballe
bl@logikum.no / 969 11 870