Image

STEMA Rådgivning AS - Din merverdi vår stolthet

STEMA Rådgivning AS leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering, ITB – koordinering og HMS/SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

STEMA Rådgivning har hovedkontor i Oslo, samt avdelingskontorer i Bergen og Nannestad, like ved Oslo lufthavn Gardermoen. I tillegg er STEMA hovedaksjonær i Byggeråd AS på Hamar og i STEMA Byggebistand AS i Tana.

STEMA Rådgivning har en variert kundeportefølje, fra middels store til store aktører innen offentlig og privat sektor. Vi er for tiden 95 medarbeidere, og omsatte for 129 MNOK i 2017. Inklusive datterselskaper er vi 115 medarbeidere og omsatte for 151 MNOK i 2017.

Våre ansatte blir kurset internt via Stemaskolen, for å sikre faglig oppdateringer jevnlig. Stemaskolen arrangeres 8-10 ganger i året, med forelesere fra anerkjente kurs- og utdanningsinstitusjoner.


Prosjektleder, byggeleder, prosjektutvikler og prosjekteringsleder

Våre medarbeidere jobber i team som representanter for private og offentlige byggherrer. Vår siste medarbeiderundersøkelse bekrefter at du vil få høyt motiverte kollegaer som opplever at de får brukt sin kompetanse og som ser at de får gode muligheter for videreutvikling i et positivt og faglig sterkt arbeidsmiljø. For tiden bidrar vi i prosjekter som bl a Nytt Munch-museum, Nye Deichmanske hovedbibliotek, Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Helseklyngen og EnTek-bygget for Universitet i Bergen, skoler, kultur- og næringsbygg over hele landet.

Fylke: Hele Norge

Innenfor bygg-/anleggssektoren har vi rammeavtaler med de fleste store aktørene som f eks Statsbygg, Forsvarsbygg, Bane NOR, Sporveien, Bybanen Bergen, Nye Veier AS, Avinor og Statnett. Vi har ambisjoner om å være med på store fremtidige prosjekter. For å få til dette trenger vi enda flere dyktige og drivende medarbeider som kan ta en rolle som prosjekt-/ prosjekterings-/ byggeleder og SHA rådgiver innenfor følgende områder:
• Bygg og anlegg
• Vei- / jernbaneteknikk

Hvem er du?
Du er faglig sterk og drivende. Du ønsker å bidra til videre utvikling av Stema Rådgivning. Du er offensiv, god på samspill og bygger tillit. Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig. Du arbeider systematisk og løsningsorientert. Du er en selvstendig pådriver i prosjektene. Du må i tillegg ha følgende kompetanse:
Master/Bachelor innen bygg/anlegg.
Minimum 5 års erfaring fra prosjekt-/ prosjekterings-/ byggeledelse/ SHA rådgivning fra rådgiver, byggherre og/eller entreprenør.
God erfaring med kontraktsoppfølging, risikostyring, fremdriftsplanlegging og prosjektstyring.
Inngående kompetanse i prosesser for prosjektgjennomføring.Vi tilbyr

  Vi tilbyr deg muligheten til å spille en viktig rolle i store, prestisjefylte prosjekter.

  Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter på en arbeidsplass med et hyggelig arbeidsmiljø og høyt motiverte og dyktige medarbeidere.

  Vi har egne faggrupper innen de fleste disipliner som en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving.

  Utvalgte prosjekter


  Jonsvollkvartalet

  Byggherre: Sparebanken Vest
  Omfang: 20 000 kvm – 10 etasjer
  Byggetid: 2013 – 2015
  Entrepriseform: Totalentreprise
  Oppdragets art: Prosjektledelse/Daglig leder, Kvalitetsleder

  Media City Bergen

  Prosjektledelse

  • Byggetid: Mars 2013 – ferdig i 2017
  • Samlokalisere de største mediene
  • Visjon: skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings-
   og forskningsmiljøer
  • Eksisterende bygg har et areal på
   ca 38 000 , som gjennom prosjektet skal økes til ca 45 000 .
  • Prosjektet skal tilrettelegges for
   mediavirksomhet med tilhørende spesialfunksjoner.
  • «Nybygget» vil ha ca. 1500-2000 arbeidsplasser.

  Barcode Bjørvika

  Oslo S Utvikling / Vedal

  HMS/SHA Rådgiver

  • 2009 – 2012
  • Oppdatering av byggherrens HMS/KS system
  • Byggherrestyrte delte entrepriser
  • Kontraktssum: NOK 10-15 milliarder

  Storo Storsenter

  Øie entreprenør / Olav Thon

  Byggeleder og rådgiver

  • Storo Storsenter, tilbygg, rehabilitering, innredning og tilrettelegging av 70 butikker
   og kontorlokaler med forskjellige leietagere
  • Påbygg med ca. 40.000 m² 
  • Kostnadsberegnet til ca. 750 millioner
  • Ferdigstilt 2010

  Økern Portal skal stå klar i 2020, med et totalareal på rundt 75000 kvadratmeter. Av dette blir cirka 48.000 kvadratmeter kontorlokaler og over 7.000 kvadratmeter til utadrettet virksomhet, som kafeer, bakeri, restauranter, frisør, helsetjenester og andre tilbud til ansatte og beboere i området. Hotell- eller boligdelen i Lørenfaret 3 vil gi ytterligere 8.000 kvadrater.

  Vulkan Nordre kvartal og Mathallen

  Aspelin Ramm
  Byggherreombud

  • Ca. 29.000 m²  bolig
   og næringsbygg
  • Ca. 600.000 millioner

  Akersgata 35-39

  For Storebrand Eiendom AS

  Prosjektledelse SHA Byggherreombud  for
  Storebrand Eiendom

  • Samspillprosjektering og totalentreprise med Breeam sertifisering.
  • Omfattende ombygging og rehabilitering av Akersgata 35
   og 39 med kontor og shopping
  • Kostnadsberegnet til ca.180 millioner
  • BRA prosjektert tiltak
   ca. 7361 m2

  Rånåsfoss

  Akershus Energi

  Prosjektledelse

  SHA

  • Utskifting av alle 6 turbiner på Rånåsfoss kraftstasjon inkl. ny maskinhall
  • Byggetid: 2011 – 2016
  • Byggherrestyrt entreprise
  • Prosjektkostnad: 800 millioner

  Strømmen Storsenter

  Øie entreprenør / Olav Thon

  Byggeleder og rådgiver

  • Strømmen Storsenter, tilbygg og rehabilitering, innredning og tilrettelegging av 90 butikker med forskjellige leietagere
  • Påbygg med ca. 70.000 m2
  • Kostnadsberegnet til ca. 550 millioner