NCC Building – Oslo søker Prosjekteringsleder

NCC er et av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 0g ca 15.500 ansatte. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm. NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Midt Norge er lokalisert i Trondheim og har en variert prosjektportefølje og trenger å styrke laget med en.

Innkjøpsleder

Oppgaver

 • Utøve en aktiv innkjøpsfunksjon for prosjektene
 • Bistå i anbudsfasen med å innhente og evaluere tilbud
 • Lede, planlegge og gjennomføre prosjektinnkjøp
 • Forhandle og inngå kontrakter
 • Videreutvikle og ivareta relasjonene med leverandører og UE
 • Identifisere og hente ut mulige besparelser for prosjektene i regionen
 • Videreutvikling av prosesser for optimalisering av innkjøp
 • Sikre at NCCs krav til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø ivaretas ved innkjøp av varer og tjenester.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdanning innen teknisk/økonomiske fag
 • Relevant erfaring fra tilsvarende rolle og fagområde
 • Et godt nettverk innen fagfeltet og god oversikt over leverandør og UEér
 • En lagspiller som trives i en hektisk hverdag
 • Skaper resultater sammen med andre.

Vi kan tilby

Et uformelt og sterkt fagmiljø
• Engasjerte og motiverte kollegaer
• Et kompetent innkjøpsmiljø i Norge og Norden
• Meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
• Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger

Kontakt Georg Hoff
gh@logikum.no / 907 88 989